Call Us:    082 326 5712  
Wanneer is dit tyd om aan te beweeg in jou beroep

Wanneer is dit tyd om aan te beweeg in jou beroep en hoe doen ek dit?
Author: Elmien Aspeling    Date Published: 01 December 2014

Facebook Twitter Google +

By Elmien Aspeling
Soos gepubliseer in Sarie Tydskrif Uitgawe: Desember 2014

 

"Ek is nie meer opgewonde oor my werk nie, dit voel soos ‘n doodloopstraat. Elke dag is vervelig en dieselfde. Dit is net frustrasie en ek wens die tyd om. Ek is vasgekeer met geen opsies nie."

Dis gevoelens en gedagtes soos hierdie wat maak dat n mens hunker na iets anders of nuuts. Mense is te bang om te verander, want verandering behels risiko. Mense is ook desperaat en wil ten alle koste die huidige situasie ontsnap en tree dikwels impulsief op om te verander net vir die doel van verander.

Hoe bepaal ‘n mens of en wanneer verandering moet gebeur? Die belangrikste punt hier is in werklikheid: Wat wil jy as die uiteindelike prentjie he? Waarheen verander jy? Verandering moet verbetering en vooruitgang bring. Jy kan nie besluit of en wanneer jy moet verander as jy nie weet wat jy ten einde as die eindprentjie wil he nie.

Hierdie kritiese fout word dikwels in beroepskeuses, huwelike, en persoonlike groei gemaak. Mense verwar verandering met vooruitgang. Dit het dikwels die gevolg dat jy na die nuutheid van byvoobeeld n nuwe werk verby is, met dieselfde frustrasies en probleme sit.

 

Beroepsevaluering


Die ontnugtering as jy besef jy het nie werklik gekies wat met jou toekoms gaan gebeur nie, kan baie demotiverend wees, veral as jy besef jy het regtig ten einde nie die prentjie verander nie maar net anders ingekleur of gekopieer met dieselfde of swakker kopiemasjien. Het jy vorentoe beweeg of net aanbeweeg?

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” “That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat. (Lewis Caroll, 1865).

Hoe bepaal ons dit en hoe voer ons dit deur?

1. Evalueer wat my frustrasie veroorsaak

Daar kan ‘n verskeidenheid van redes wees hoekom jou werk nie meer reg voel vir jou nie. Dalk was dit nooit die regte werk, dit was net nuut, of jy het uit die werk uit gegroei. Dalk is die werk te strategies en jy verkies iets meer in n spesialisrigting? (Bestuurder vs Spesialis besigheidsanalis). Dalk is die kultuur van die besigheid verkeerd.. Moontlik sien jy net geen opsie vir groei nie. Dalk is die probleem dat jy verandering soek in jou werk terwyl die verandering eintlik in jou huwelik, sosiale lewe of familie moet plaasvind. Jy het dit dalk soos baie mense oorwegend vir ‘n goeie salaris gedoen. Dit is verrassend dat volgens studies salaris slegs 2% van werkssatisfaksie en motivering vir n beroep bepaal.

Erik Erikson het gese dat frustrasie die begin van verandering kan wees. Jy moet seker maak dat die verandering jou vorentoe vat. Maar daarvoor moet jy eers bepaal wat vorentoe of aanbeweeg vir jou is.

To stop being angry or frustrated, find the conflict between your expectations or desires and reality, and change either your expectations or reality. Remember, though, you can only change yourself, not others.
~ Anonomous ~

2. Ontwerp ‘n ‘blue print’ (bloudruk)

Hoe moet jou werk lyk as dit perfek is! Wat is jou behoeftes en hoe moet die beroep lyk wat dit ontmoet. Wees prakties as jy hieroor dink. Hoe sal jy lyk, voel, optree en funksioneer as jy in jou ideale beroep is? As jy wakker word en oppad is na jou perfekte werk, hoe sal dit lyk? (Hierdie konsep word gebasseer op die oplossings-uitkomsgebasseerde terapie benadering wat ook in terapeutiese intervensie vir huweliksterapie en selfgroei gebruik word).

3. Bepaal jou profiel met toetsing/assessering.

Dit kan baie waardevol wees om jou persoonlike profiel deur toetsing te laat bepaal. “n Profielbepaling behels jou belangstellings, aanleg en kognitiewe vermoens en persoonlikheid. Daar is ook aspekte soos geskiedenis, lewens fase en spesifieke persoonlike omstandighede. Elke persoon het ook ‘n bepaalde stel realiteitsfaktore soos finansies, gesinopset, landsklimaat en economie, werksaanvraag en verpligtinge. ‘n Deeglike profielsamestelling kan jou baie help om die groter prentjie te sien en dit maak dikwels die volgende stap baie makliker.

4. Person-job match.

Die gemiddelde individu dra kennis van minder as 40% van beroepe wat oorweeg of geskep kan word. Dus kan persoonlike studie of die hulp van ‘n ervare professionele persoon baie help om ‘n goeie passing tussen jou profiel en beskikbare beroepe te bepaal. Om ‘n passing te kry tussen wat jou assesseringresultate toon en wat werklik beskikbaar is, is uiters belangrik en ‘n objektiewe professionele opinie kan hier baie waardevol wees.

Die doel is uiteindelik om ‘n beroep te kry wat so veel as moontlik van jou sterkpunte en ervaring nodig het of vra. Indien jy so ‘n optimale werks-persoon passing kan kry, sal dit veroorsaak dat jy gemotiveerd en vol energie voel. Motivering word definieer as “the drive that energize, sustains, and directs a person’s behavior. Motivation derives from perceived relationships between behaviors and fulfillment of values and/or needs. (Milkovich en Boudreau 1988). “Motivation is inferred from or defined by goal directed behaviour” Armstrong (1988). Dit het gewoonlik tot gevolg dat jy in beheer voel, jou sterk punte verder ontwikkel en selfs jou swak punte makliker verbeter. Dus gaan jy makliker en vinniger groei na die eindprentjie!

5. Plan van aksie:

Kort en langtermyn doelwitte is belangrik in die samestelling van n aksieplan. Dit is nodig om te beplan en ook gereeld te evalueer of jy nog besig is om in die regte rigting te beweeg. Die voordeel is dat as jy eenmaal ‘n deeglike bloudruk gemaak het, dit baie maklik raak om telkens daarna te gaan kyk om te sien of jy nog vorentoe gaan. Indien jou omstandighede noemenswaadig verander is dit slegs ‘n enkele fasset van jou profiel wat verander, en sal dit juis nie veroorsaak dat jy verkeerde besluite op geissoleerde feite maak nie. Jou profiel en bloudruk kan ‘n lewenslange voordeel inhou.

Om saam te vat.
Indien die belangrikste van al bogenoemde identifiseer kan word gedefineer en kan word, is dit dikwels maklik om te sien wat jy moet doen asook duideliker te bepaal of en wanneer dit gedoen moet word.

Daar is reeds bewys dat persoonlikheid en belangstelling selfs n groter voorspeller vir sukses kan wees as kognitiewe vermoens of aanleg. Om egter veilig te wees, maak seker daar is n passing van al VIER (persoonlikheid, belangstelling, kognitiewe vermoens en aanleg) en die oorweegde beroepsrigting. Indien jy geen idee het wat jy wil doen nie, is n formele assessering en terugvoer by n sielkundige dikwels n begin tot n baie duideliker prentjie.

Ten einde moet jy al jou sterkpunte, behoeftes en realiteitsfaktore in jou bloudruk saam gevat het en die beroep of posisie of werk kies wat beste daarby pas.

Voorbeeld:
My Profiel wys dat n voorligtingsielkundige as beroep in privaatpraktyk ‘n goeie pas is:
Kan ek nou n sielkundige raak as ek matriek het, 30 is en 2 kinders het en dus 6jr moet studeer maar tans R10 000 n maand verdien en net n opsie tot n klein lening het?

Enigiets is moontlik, maar dit sal volgende stappe en plan van aksie bepaal wat moontlik baie geleidelik, of langtermyn wees om dus dalk ten einde tussen 40 en 60 die sielkundige te kan wees wat jou praktyk open. Of dan eerder te kyk na beroepe wat baie dieselfde tipe profiel as n voorligtingsielkundige vra maar minder studiejare, en goedkoper is om te studeer, byv n berader, psigometris of “life coach” of sosiale werker.

Ten slotte
Onthou dat enige groot verandering sy aanpassingstres het, dus moet jy na 3 maande evallueer waar jy is, en na 6 maande weer hersien. Moenie verwag dat die normale aanpassing en selfs trauma van n nuwe rigting, posisie of beroep nie die eerste ruk oorweldigend sal wees nie.

As die bogenoemde 5 stappe egter korrek gevolg is en uitgevoer is, behoort jy voor jy begin met baie sekerheid te weet dat as jou profiel met die spesifeke beroepsrigting en posisie korrelleer, dit n beter voorspeller is vir sukses in die nuwe of veranderde beroep as jou subjektiewe opinie, vrese, gemaksone besluite, idealisme of onsekerheidsbesluite.

Onthou dat veilig speel en lae risiko relatief is en dit baie versigtig oorweeg en en bewys moet word aan jou self. As jy iets doen wat jy “mal” oor is (perfect person-job match) sal die sukses vinniger, skieliker en opgaande gebeur. As jy iets doen vir byvoorbeeld slegs sekuriteit sal die kans om veilig maar stilstaande te bly groter wees, en ten einde boer jy agteruit, stadig genoeg om dit nie agter te kom nie (finansieel, emosioneel en in die groei as person). Die risiko van stilstaan of aanbeweeg moet evalueer word in terme van holistiese gesondheid te same met salarisrisiko en ten einde kan beide belemmer word as daar net na 1 geissolleerde aspek gekyk word tydens jou besluitneming.

Gaan kyk wat jy wil he en weet dat as jy dit nie nou kry nie, kan jy nie dit wat jy nou doen aanhou doen en hoop dit gebeur wat jy hoop voor nie nie…..dit noem ons ‘luck” en luck kan mens maklik laat voel dat hul eintlik nie n se of beheer het nie.

Moenie dat die lewe te veel besluite vir jou maak nie (want dit gaan redelik wisselvallig wees), jy moet darem n groot besluit he in jou eie lewe! Maak net seker jou besluit is ingelig en reg, want dit is in jou beheer en doenbaar. Die lewe is wisselvallig en die wereld prioritiseer defnitief nie die individu nie, so sorg jy dat jy jouself en jou lewe prioritiseer

Neem self die leisels, bepaal self die uitkoms. Jy sal verstom staan as jy reg te werk gaan hoe vining kom die geleentheid op jou pad….nie omdat jy “lucky” is nie, maar omdat jy soek vir die regte ding…..hy is dalk reg voor jou.

En bogenoemde is van toepassing op beroepskeuses, huwelikskeuses, verhoudingskeuses, en keuses oor geleenthede van alle aarde...

Jy kan nie wag vir n oplossing as jy nie weet hoe die oplossing moet lyk nie, dit sal teen jou verby skuur en jy sal dit nie weet nie of mis…..maak seker jy weet wat jy soek. (Die bloudruk raak dan n realiteit en dit is om drome waar te maak).

Bloudruk jou lewe. Jou beroepslewe is twee derdes van jou lewe, so begin gerus daar!. Weet wat jy wil he, weet of dit moontlik is, beplan dit en beweeg daarheen. Moenie wag vir iets anders as jy nie weet hoe die iets anders moet lyk nie.

“Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.” 
~ Albert Einstein ~

 Article Index  Back to Top


Psychologist Centurion Footer Logo Home    About    Services    Articles    Contact   
     Copyright © All right reseved. Website & SEO by QuickSolve Internet Solutions